Nedenfor er en liste over ofte stilte spørsmål. Hvis du ikke har funnet svar på ditt spørsmål, vennligst kontakt vårt kundesenter ved å ringe 800 80 333 eller send en e-post til kundesenter@edensprings.no eller ved å fylle ut skjemaet på høyre side.

Om det lekker kaffe ut av kapselholderen er den ikke festet riktig. Stopp maskinen og prøv igjen. Husk å presse den opp når man vrir, slik at den festes riktig i maskinen.

Når du har brukt steameren er det veldig viktig å vaske den med en gang etterpå. Om dette ikke skjer vil det danne et lag med sur melk rundt, samt kalk og fett vil sitte igjen i røret. Etter bruk av steamer bruk en vår klut og vask røret utenfor. En gang i uken anbefaler vi å ta av røret å vaske det innvendig slik at man unngår at det ruster eller blir tett.

Ikke vask løse deler i oppvaskmaskinen, dette vil skape misfarging og slitasje. Vask de heller for hånd.

Det er veldig viktig å fjerne kapslene etter de er blitt brukt. Om de blir liggende i holderen vil det tette hullene i holderen slik at neste gang du skal lage kaffe så vil ikke vannet renne igjennom. Husk alltid å skylle holderen hver dag for å forhindre bakterier og tetning.

Ofte er det lurt å sette på maskinen noen minutter før man lager kaffen. Når det oransje lyset har slukket er maskinen klar til bruk. Dette er viktig fordi maskinen trenger og varme seg opp for at den kan lage en god espresso.

Noen kildevannskjølere bråker mens de varmer opp eller kjøler ned vannet. Dette er ikke uvanlig og bråket skal opphøre etter kort tid.

Tøm og rengjør bretter under kranen regelmessig for å unngå dårlig lukt.

Vent til vannet bli ordentlig kaldt/varmt. Hvis kildevannskjøleren nylig har vært rengjort, kan det finnes forskjell i smaken. Dette er ikke skadelig – skyll kranene ved å la vannet renne eller vent et øyeblikk.

Den selvforseglede ventilen har løsnet fra dekselet. Det kreves ingen handling når dette har skjedd, vannet blir ikke ødelagt. Så lenge vannbeholderen står på kildevannskjøleren er vannet fortsatt forseglet. Det er viktig å ikke løfte av vannbeholderen før den er tom, da det kan oppstå vannlekkasje. 

Den beskyttende etiketten ble presset inn i vannbeholderen, husk alltid å fjerne etiketter før du setter på vannbeholderen.

Bytt ut vannbeholderen hvis den er tom. Det kan ha oppstått en luftblokkering. Løft vannbeholderen fra kildevannskjøleren og sett den på plass igjen. Gjenta det 2-3 ganger. Sjekk at det står begre på plass og åpne kranen.

Sjekk om brettet under kranen må tømmes. Fjern vannbeholderen fra kildevannskjøleren og merk den ”i ustand”. Sjekk om vannbeholderen har lekkasje og/eller sprekker. Vannbeholderen vil byttes ut gratis ved neste levering. Sett ny vannbeholder på kildevannskjøleren.

Sjekk om kildevannskjøleren er plugget inn. Er kildevannskjøleren brukt i stor utstrekning, kjøl den ned i 15 minutter. Plugg inn en annen elektrisk gjenstand i det samme støpselet for å sjekke om det er strøm. Hvis det er strøm, skift sikring i kildevannskjølerens støpsel. Sjekk termostaten på baksiden av kildevannskjøleren og juster for å redusere temperaturen.

Begge kjølerne gir deg tilgang til rent og friskt vann. Vannet fra kildevannskjøleren er rent kildevann fra Porla Brunn, mens vann fra filterkjølern kommer fra den samme kilden som ditt lokale kranvann. Filterkjøleren filtrerer dette vannet som vil si at den fjerner bakterier og urenheter før vannet blir servert.

En gjennomsnittsperson skiller ut ca. 2,5 liter vann per dag via allminnelige kroppsfunksjoner som svette, åndedrag, fordampning, urinering osv. Dette vannet skal erstattes dagelig. En liten del av dette kommer fra matvarer vi spiser eller andre drikkevarer - men den sunneste måten å erstatte dette væsketapet på er å drikke rent vann.

Edens vannbeholdere er forseglet for å bevare kvaliteten til vannet på ubestemt tid. Men for optimal friskhet anbefaler vi at vannet konsumeres innen 6 måneder etter påfylling. Utløpsdato er merket på alle vannbeholderene våre.

Eden Springs bidrar til en varig utvikling ved å støtte ulike vannprosjekt verden over. Siden begynnelsen av 2011 har Eden støttet vannprosjekter for "Poeple help People - One World Organization". Vårt bidrag støtter prosjektet som vil sikre vannforsyning til videregående skoler og landsbyene rundt i Uru regionen nær Kilimanjaro i øst Tanzania.

Vannet vårt er underlagt de aller strengeste kvalitetsstandardene både på norsk og internasjonalt nivå, blant annet Verdens Helseorganisasjons retningslinjer for drikkevann. Kildevannet fra Porla Brunn er allerede så rent som det kan bli – det har naturen sørget for.

Forskjellen på kildevann og kranvann er at kildevann er renset av naturen. Dette betyr at vannet inneholder mikrobiologiske bakterier, naturlige mineraler og er dermed en ferskvare, i motsetning til kranvann. Kildevann smaker også bedre og er en renere kilde til bedre helse.

Vårt kildevann kommer fra kilden vår i Porla Brunn i Sverige. Kilden er beskyttet mot forurensing og vannet overvåkes og analysere regelmessig.