Hvorfor selskapene har begynt å bry seg

Velvære på jobb

Stadig flere bevis bekrefter at et selskaps resultater er direkte knyttet til de ansattes velvære. Da de fleste tilbringer det meste av sin våkne tid på jobben, er det bare logisk at arbeidsplassen bør være det stedet de ansatte føler velvære. 

En rekke internasjonale selskaper som har implementert helseprogram på arbeidsplassen, kan bekrefte det faktum at de ansattes velvære er bra for forretningsdriften. Innsats for å bedre de ansattes velvære har vist følgende fordeler:

  • Reduserte de ansattes risiko for å bli syke.
  • Sparte virksomhetens penger gjennom å minske helserelaterte kostnader og reduserte fravær og inkompetanse.
  • Økte arbeidsmoralen og arbeidsrelasjonene.
  • Bedret de ansattes produktivitet.
  • Økte selskapets økonomiske resultat.

Undersøkelser gjennomført hos noen av verdens ledende selskaper som General Motors, Johnson & Johnson, Procter & Gamble og Chevron har vist at velværeprogrammer kan være kostnadsgunstige – de kan spare mer penger enn de koster, og de gir dermed en positiv avkastning på investeringene. En nylig studie som sammenlignet programmer fra ti Fortune 500-selskaper, fant at den gjennomsnittlige avkastningen på investeringer var USD 3 per anvendt dollar. 

Selskapene har oppdaget at vannkjølere er en av de enkleste og mest kostnadseffektive metodene for å skape velvære på arbeidsplassen. Betydningen av vann for den alminnelige helsen er velkjent, likevel drikker folk ikke nok. Studier viser at ansatte med tilgang til en vannkjøler, i betydelig grad øker inntaket og bedrer helsen som en følge av det.