Eden Springs tilbyr miljøvennlige kaffemaskiner og vannkjølere

Edens verden

Eden Springs har forpliktet seg til å fremme miljøvern ved å redusere sine miljøvirkninger og ved å bruke naturressursene på en ansvarsfull måte. I 2011 gjennomførte Eden Springs en omfattende livssyklusanalyse i samarbeid med konsuleringsbedriften Quantis for å kartlegge omfanget på virksomhetens karbonfotavtrykk ved produksjon og transport av materialer samt fylling av flasker helt fra bruk av vannkjølere fram til resirkulering av materialene.

Som et resultat av livssyklusanalysen er Eden nå bevisst på miljøvirkningen sin og har tatt i bruk flere tiltak for å redusere disse. De viktigste kildene til karbonutslipp i virksomheten vår er transport samt vannkjølernes strømforbruk i bruk hos kundene.

Utslippene fra transporten er minimalisert ved å ta i bruk et effektivt rutesystem for optimalisering av distribueringstjenesten samt ved å velge alle nye biler etter Euro 5-normen. Dette reduserer karbonfotavtrykket fra transporten med 10 prosent.

For redusering av strømforbruket velges Edens nye vannkjølere etter Energy Star-anbefalingene, slik at vi kan tilby kundene våre apparater med så lavt energiforbruk som mulig. De nyeste drikkevannskjølerne våre har også integrerte klokker, og ved hjelp av disse kan man slå av strømmen på automaten automatisk om natten og i helgene når apparatet ikke er i bruk.

For å spare plast, blir flaskene til Edens kildevannskjølere på 18,9 liter vasket og brukt om igjen minst 50 ganger før de transporteres til resirkulering. Hver vannflaske rekker altså å levere 950 liter vann i løpet av sin levetid. For levering av samme mengde vann ville man trenge så mange litersflasker, at når man stiller dem opp etter hverandre, ville de danne en rekke fra Kongsberg til Oslo.

Eden Springs deltar også i forskjellige prosjekter innen fornybar energi i Kina. Dessuten støtter Eden gjenvinningsprosjekter av metan i seks kullgruver i Nordvest-Kina. Metan frigjøres i forbindelse med utvinning av kull, og ved hjelp av prosjektet forhindrer man at denne kraftige drivhusgassen slipper ut i atmosfæren. Metanet som frigjøres i kullgruvene i prosjektene gjenvinnes og blandes ut for å kunne brukes som drivstoff.

Som et resultat av disse tiltakene kan Eden Springs foreløpig som den eneste bedriften i sin bransje tilby CarbonNeutral ® Product-sertifiserte karbonnøytrale kaffemaskiner og vannkjølere.

Relaterte innlegg