Bruksbetingelser

Eden Springs

Juridisk melding 

Melding om opphavsrett 

Inneholdet på vår hjemmeside er opphavsrettslig beskyttet © 2005 Eden Springs (eller dens datterselskaper, hvor dette er angitt, og/eller dens lisenstakere). Alle rettigheter forebeholdes. Informasjon på hjemmesiden, inklusiv, men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, må ikke bortsett fra til rent private formål, eller hvor annet er angitt, bli reprodusert, overført eller gjemt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Eden Springs. Endringer i innholdet av hjemmesiden er strengt forbudt. Noen deler av hjemmesiden inneholder bilder som er underlagt bildeleverandørens opphavsrett. 

Varemerker 

Med mindre annet er angitt på hjemmesiden er de viste varemerker, virksomhetslogor og emblemer som f.eks symbolet nedenfor underlagt Eden Springs varemerkerettigheter. 

Ingen garantier 

OPPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDEN LEVERES SOM « DE ER ». EDEN SPRINGS VIL IKKE STÅ ANSVARLIG FOR ERSTATNING OVENFOR NOEN AV PARTENE ELLER FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER ANNEN PÅFØLGENDE SKADE PGA BRUK AV DENNE HJEMMESIDEN ELLER NOEN ANNEN HJEMMESIDE SOM DEN ER FORBUNDET MED HYPERLENKER, INKLUSIV UTEN BEGRENSNING INNTAKTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER, TAB AV PROGRAMMER ELLER ANNEN DATA PÅ DITT INFORMASJONSSYSTEM ELLER PÅ ANNET VIS, SELV IKKE HVIS VI HAR BLITT GJORT UTTRYKKELIG OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FOR EN SLIK SKADE.
Eden Springs yter ingen som helst garantier og/eller tilsagn for eventuelle andre hjemmesider du måtte få adgang til gjennom denne hjemmesiden. Slike garantier ytes kun som en service og de betyr ikke at Eden Springs påtar seg noe ansvar for inneholdet eller bruken av slike hjemmesider. Det er dessuten ditt ansvar å ta forhåndsregler og sikre deg at det du velger å bruke er fri for slike elementer som virus, orm, trojanske hester og andre destruktive elementer. Opplysninger på denne hjemmesiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter og trykkfeil. Opplysninger på denne hjemmesiden kan endres på et hvilket som helst tidspunkt uten forhåndsvarsel. Opplysninger som er offentliggjort på hjemmesiden kan inneholde referanser eller kryssreferanser til produkter, serviceytelser osv fra Eden Springs, som ikke er annonsert til salg eller er tilgjengelige i ditt land. Nøyaktigheten til slike opplysninger kan ikke garanteres spesielt fordi disse opplysningene er ikke underlagt endringer, særskilte krav og tilgjengelighet, og slike referanser betyr ikke at Eden Springs har til hensikt å annonsere slike produkter, tjenesteytelser osv til salg i ditt land. Kontakt din lokale forhandler for fullstendige opplysninger om produkter, tjenesteytelser osv som kan være tilgjengelige for deg og som kan bestilles. 

Kommentarer, spørsmål og forslag 

Bemerk vennligst at alle uoppfordrede forslag, ideer eller andre henvendelser vil bli ansett for ikke å være fortrolige eller navnebeskyttet. Ved å sende inn informasjon eller materiale gir du Eden Springs en ubegrenset, ikke tilbaketakende tillatelse til å anvende, gjengi, vise, utføre, overføre eller distribuere denne informasjonen og dette materiale, og du gir også Eden Springs fri tilgang til å kunne anvende eventuelle ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som du av en eller annen grunn sender til oss. 

Spesifikk programvare som er tilgjengelige på hjemmesiden 

Enhver programvare som er tilgjengelig for nedlastning på denne hjemmesiden (“Programmvaren”), er opphavsrettiget beskyttede verker tilhørendeEden Springs og/eller selskapets leverandører.
Anvendelse av Programvaren er underlagt vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som hvis en slik foreligger føler me eller er inkluder i Programvaren ( «Lisensavtalen »). Med mindre annet fremgår av Lisensavtalen må Programvarsen alene lastes ned til eget bruk. Enhver kopiering eller distribusjon av Programvaren som ikke er i overensstemmelse med Lisensavtalen kan medføre sivil eller straffbar rettsforfølgelse.
UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE ER DET STRENGT FORBUDT Å KOPIERE ELLER GJENGI PROGRAMVAREN PÅ ANDRE BROWSERE ELLER STEDER FOR YTTERLIG GJENGIVELSE ELLER VIDEREDISTRIBUSJON. PROGRAMVAREN ER KUN OMFATTET AV GARANTI, HVIS DETTE FREMGÅR AV LISENSAVTALEN. MED MINDRE DET ER GARANTERT I LISENSAVTALEN AVVISER EDEN SPRINGS HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MHT PROGRAMVAREN INKL. ALLE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER OG EGENSKAPER KNYTTET TIL SALGSBARHET, EGENHET TIL ET SÆRLIG FORMÅL, EIENDOMSRETT OG KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER. 

Eden Springs (Norway) AS
Kunde service: 800 80 333
kundesenter@edensprings.no