Edens verdier

Eden-verdiene gjenspeiler hvem vi er, og våre ambisjoner for fremtiden. De er en rettesnor for hvordan vi handler, hvordan vi samhandler innad i selskapet, hvordan vi tar avgjørelser samt hvilket forhold vi har til kunder, leverandører og lokalsamfunnene der vi er aktive. Verdiene inspirerer oss til å gjøre fremskritt og lykkes, også inn i fremtiden.

VI BRYR OSS

Vi bryr oss om medarbeiderne, kundene og forretningspartnerne våre, og vi ønsker å bygge solide og langvarige tillitsforhold til dem. 

• Vi bryr oss om våre ansatte, og vi hjelper dem å utvikle potensialet sitt og få mestringsfølelse.

• Kundene står hele tiden i fokus for arbeidet vårt, og vi tilbyr dem gode opplevelser hver dag, gjennom tjenester og produkter av høy kvalitet.

• Vi handler med integritet og på en etisk måte til enhver tid, siden vi mener at omdømmet til Eden er vår viktigste ressurs.

• Vi driver virksomheten på en ansvarlig måte, med omtanke for samfunnet og miljøet, og bidrar til en bærekraftig fremtid for alle.

VI VÅGER

Vi våger å gjøre en forskjell. Vi er ikke redde for å prøve noe nytt, for å være innovative og ta ledelsen i bransjen

• Vi fremmer kreativitet og nyskaping som nøkkelpådrivere for suksess. 

• Vi mener at alle kan utgjøre en forskjell i arbeidet sitt og inspirere andre ved å tenke fremover og være stolte av det de gjør.

• Vi har en langsiktig visjon og strategi som veileder oss, og vi er fleksible og kan raskt tilpasse oss til nye situasjoner.

VI UTMERKER OSS

Målet vårt er å utmerke oss i alt vi gjør. Vårt engasjement for utmerkelse gjør at vi setter høye standarder og gjør kontinuerlige forbedringer.

• Vi arbeider hardt for å overgå kundenes forventninger, og vi utviser engasjement, fleksibilitet og et høyt nivå av profesjonalitet.

• Vi mener at når vi arbeider som et team, med fokus på kundene våre, kan vi oppnå fantastiske resultater. 

• Kvaliteten på tjenestene og produktene våre er nøkkelen til vår suksess, og det som gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene. Vi har som mål å bli anerkjent som førstevalget for levering av vann- og kaffeløsninger.