Kildevann fra kilden vår i Porla Brunn

Vårt kildevann kommer fra kilden vår i Porla Brunn i Sverige. Kilden er beskyttet mot forurensing og vannet overvåkes og analysere regelmessig.

Forskjellen på kildevann og kranvann er at kildevann er renset av naturen. Dette betyr at vannet inneholder mikrobiologiske bakterier, naturlige mineraler og er dermed en ferskvare. Kranvann inneholder ikke noen bakterier og ingen tilsatte mineraler.

Edens kvalitetskontroll av vannet og effektiv logistikk sikrer at rent kildevann blir levert til våre kunder samtidig som vi tar vare på miljøet.

Porla Brunn

Laxå
  • pH………………………………………………. 6.68  
  • Silika…………………………………………… 10.39   mg SiO2/L
  • Bikarbonat (HCO3)……………………. 30.7    mg HCO3-/L
  • Sulfat (SO4)……………………………. 5,7     mg SO4-/L
  • Klorid (Cl)……………………………….. 19,9     mg Cl-/L
  • Fluor (F)…………………………………. <0,20  mg F-/L
  • Kalsium (Ca)……………………………….. 10.3   mg Ca/L
  • Magnesium (Mg)………………………… 2,2    mg Mg/L
  • Natrium (Na)……………………………….. 11.7      mg Na/L
  • Kalium (K)……………………………… 1,6     mg K/L