FØRENDE PÅ MARKEDET MED KLIMAINNSATS

Vi elsker miljøet, derfor tar vi vare på det dag etter dag i alt vi gjør. Når du blir kunde hos Eden, konsumerer du ikke bare vann og hydrerer deg selv, men du gjør det på en miljømessig forsvarlig måte. Takk for at du hjelper oss med å ta vare på planeten vår.

CSR

VÅRT BIDRAG

Å bevare naturen og bruke dens ressurser ansvarlig og i overensstemmelse med miljøforpliktelsene våre.

Bærekraft er en utfordring på mange nivåer, og å bygge en mer bærekraftig verden krever at vi alle gjør det vi kan.

Vår påvirkning
Carbon footprint

PLAST-AVTRYKK

Et av de karbonreduserende initiativene våre som har størst innvirkning, er gjenbruk av flaskene våre.
 

.RENEWABLE ENERGY

FORNYBAR ENERGI

Vi bruker 100 % fornybar energi til å dekke elektrisitetsforbruket for alle våre europeiske operasjoner, som har oppnådd sertifisert CarbonNeutral® elektrisitetsforbruk.