Personvern-policy

Eden Springs

1. INTRODUKSJON

I disse retningslinjene for personvern og informasjonskapsler (heretter kalt "personvernreglene" finner du detaljert informasjon om hvordan Eden Springs (Europe) SA (heretter kalt "EDEN") bruker og beskytter personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt, www.edensprings.no (heretter kalt "nettstedet"), samt rettighetene dine i dette henseende.

Disse personvernreglene gjelder for behandling av personopplysningene du oppgir eller som vi samler inn fra deg når du går til og bruker nettstedet, enten det er for å bla gjennom sider på nettstedet, kjøpe produktene og tjenestene vi tilbyr, be om informasjon, kontakte oss, sende inn en søknad eller bruke funksjonene eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet.

EDEN respekterer personvernet ditt og overholder gjeldende lovgivning vedrørende beskyttelse av personopplysninger, inkludert den organiske loven 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger, forskrifter som er under utarbeidelse og andre forskrifter som i fremtiden kan endre, supplere eller erstatte dem, samt EUs personvernforordning 2016/679 av 27. april 2016 fra Europaparlamentet og Rådet om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]) av 25. mai 2018, samt alle andre regler som i fremtiden kan utarbeides eller supplere dem.

Vi anbefaler at du leser personvernreglene våre nøye for å sikre at du er innforstått med hvordan personopplysningene dine blir brukt når du besøker nettstedet vårt.

2. HVER ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Datakontrolløren er den juridiske personen som bestemmer formålene og metodene for behandling av personlige data. Kontrolløren bestemmer med andre ord hvordan og til hvilke formål personlige data blir behandlet.

I disse personvernreglene er datakontrolløren EDEN: Eden Springs, S.A.U., med adresse Avenida del Sistema Solar, 7 Nave-D 28830, San Fernando de Henares Madrid (Spania), er registrert i handelsregisteret i Barcelona, volum 32517, ark 141, side B-210902, med skattenummer (CIF) A62247879.

3. HVEM KAN DU KONTAKTE I EDEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om behandling eller beskyttelse av personopplysningene dine, kan du kontakte oss via følgende:

Datakontrollør: Eden Springs (Norway) AS

Postadresse: Professor Birkelandsvei 27B 1081 Oslo, Norge

Telefon:  800 80 333

E-post: GDPR@no.edensprings.com

Du kan også kontakte personen som har ansvaret for personvern/databeskyttelse, på GDPR@no.edensprings.com

4. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.

 

5. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES AV EDEN?

I forbindelse med formålene i disse personvernreglene samler EDEN inn og behandler følgende personopplysninger:

 1. Identifiserende data: fornavn, etternavn, identifikasjonsdokument (skattenummer eller -kode, NIE-nummer (Foreign Identification Number), passnummer eller oppholdstillatelse).
 2. Kontaktinformasjon: postadresse, e-postadresse, fasttelefonnummer, mobiltelefonnummer.
 3. Transaksjonsdata: informasjon om kjøp, bestillinger, kontrakter, fakturering og innkreving, betalingsmåter, bankopplysninger og andre data knyttet til transaksjonene dine i forhold til oss.
 4. Elektroniske data: IP-adresse, enhetstype og -ID, nettlesertype og -språk, domene som brukeren går til nettstedet via, nettsurfingsinformasjon, nettstedsaktivitet.

EDEN samler ikke med hensikt inn informasjon om mindreårige, med unntak av hvis en forelder eller foresatt har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Du garanterer at du er over 16 år.  Hvis du vet eller har mistanke om at EDEN har personopplysninger om mindreårige, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i avsnitt 3 i disse personvernreglene (link til avsnitt 3), slik at vi kan fjerne disse opplysningene.

6. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

EDEN samler inn og behandler personopplysninger som du oppgir frivillig når du bruker nettstedet vårt. I særdeleshet gjelder dette når du:

 • ber om informasjon eller priser på produktene og tjenestene våre;
 • abonnerer på nyhetsbrevet vårt;
 • registrerer deg i kundesonen vår eller fornyer tilgangen din til kundesonen;
 • undersøker tjenestetilgjengelighet for hjemme- eller bedriftsadressen din;
 • kjøper produkter eller tjenester fra EDEN;
 • ber om teknisk assistanse eller assistanse i forbindelse med EDENs tjenester;
 • sender oss CV-en din i den hensikt å delta i en rekrutteringsprosess.

Du er bare forpliktet til å oppgi personopplysninger som er nødvendige for at EDEN skal kunne levere tjenester til deg eller gjøre tilgjengelig funksjoner du har bedt om på nettstedet vårt.

Hvis du for eksempel ønsker å motta EDENs nyhetsbrev, må du oppgi e-postadressen din til oss. Hvis du ber om informasjon fra oss eller vil at vi skal kontakte deg, må du gi oss kontaktinformasjonen som kreves for at vi skal kunne gjøre dette. Hvis du ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste som EDEN har gjort tilgjengelig på nettstedet sitt, må du blant annet oppgi en postadresse som vi kan sende bestillingen din til. Hvis du ikke oppgir disse personopplysningene, kan vi ikke levere tjenestene våre til deg.

Feltene som må fylles ut i skjemaene som er tilgjengelige på nettstedet (obligatoriske felt), er merket med en stjerne (*). Hvis ikke alle obligatoriske opplysninger oppgis eller vi mottar et uvanlig eller feilaktig svar, kan vi ikke behandle forespørselen din eller levere den aktuelle tjenesten eller funksjonen til deg. 

I alle tilfeller garanterer og godtar du at du er ansvarlig for at personopplysningene du oppgir, er sannferdige, nøyaktige og gyldige, og du forplikter deg til å holde dem behørig oppdatert.

Det er ikke nødvendig å oppgi personopplysninger for å besøke nettstedet vårt. Når du besøker nettstedet vårt, samler imidlertid EDEN inn følgende informasjon, automatisk og via informasjonskapsler, avhengig av de spesifikke nettleserinnstillingene dine:  IP-adresse, enhetstype og -ID, nettlesertype og -språk, domene som brukeren går til nettstedet via, nettsurfingsinformasjon, nettstedsaktivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til avsnitt 12 "BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER" i disse personvernreglene.

 

7. HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE TIL? FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

Personopplysningene som du oppgir og som vi samler inn fra deg, brukes som regel til å behandle forespørslene og transaksjonene dine, levere tjenester av høy kvalitet og informere deg om muligheter som vi tror kan være av interesse for deg.

Nedenfor finner du en liste over spesifikke formål med behandling av personopplysningene dine:

 1. For å gi deg informasjonen du ber om, inkludert priser på produkter og tjenester. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 2. For å sende deg nyhetsbrevet vårt med informasjon, tilbud, kampanjer og nyheter om produkter og tjenester fra Eden Group, samt produkter og tjenester fra tredjeparter som markedsføres og distribueres av EDEN. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 3. For å undersøke tjenestetilgjengelighet for hjemme- eller bedriftsadressen din. I dette tilfellet er det nødvendigheten av å iverksette tiltak, på forespørsel fra deg og i forkant av inngåelse av en kontrakt, som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 4. For å registrere deg som kunde, behandle transaksjonene dine, administrere det kontraktsmessige forholdet med deg, gi deg tilgang til det private kundeområdet, sende deg relevant informasjon om produkter og tjenester, sende deg varsler om levering, vedlikehold, fakturering, innkreving og betaling, behandle transaksjoner og betalingsmåter, sende deg annen tjenestekommunikasjon eller kommunikasjon vedrørende kontrakten din og transaksjonene dine, administrere lojalitetsprogrammer, rabatter og tilbud, og foreta undersøkelser om kundetilfredshet eller undersøkelser relatert til produkter og tjenester som markedsføres og distribueres av EDEN. I dette tilfellet er det det følgende som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine: Oppfyllelse av EDENs salgskontrakt for produktet eller kontrakt om tjenestelevering (hvis du er en privatkunde); eller vår legitime interesse i kontraktsinngåelse med og levering av tjenester til bedriften du er ansatt i eller som du tilbyr tjenester til (hvis du er en bedriftskunde).
 5. For å opprette en konto for å gi deg tilgang til kundesonen vår, fornye tilgangen til kundesonen og gi deg tilgang til informasjonen og tjenestene som er tilgjengelige i kundesonen: Informasjon om kundekontoen din, fakturering og betaling, innsending av bestillinger, informasjon om produkter og tjenester som markedsføres og distribueres av EDEN, administrasjon av lojalitetsprogrammer, rabatter og tilbud. I dette tilfellet er det det følgende som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine: Oppfyllelse av avtalen om salg av produkter eller levering av tjenester med EDEN (hvis du er en privatkunde); eller vår legitime interesse i kontraktsinngåelse med og levering av tjenester til bedriften du er ansatt i eller som du tilbyr tjenester til (hvis du er en bedriftskunde).
 6. For å svare på forespørsler om teknisk støtte eller støtte i forbindelse med EDENs tjenester. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 7. For å lagre dataene dine og kontakte deg vedrørende rekruttering og ansettelsesprosesser i Eden Springs, samt for å administrere deltakelsen din i disse prosessene. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 8. Hvis du gir oss samtykke: For å sende deg markedsføringskommunikasjon om produktene og tjenestene våre og produkter og tjenester fra tredjeparter som markedsføres og distribueres av EDEN, publikasjoner, meningsundersøkelser, reklame og salgsfremmende informasjon, kuponger, tilbud (inkludert personlig tilpassede tilbud) og anbefalinger for produktene og tjenestene våre og produkter og tjenester fra tredjeparter som markedsføres og distribueres av EDEN, i henhold til interessene dine og basert på en profil som er utarbeidet av oss, via telefon, post, e-post, SMS og MMS. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.
 9. For å garantere sikkerheten for nettstedet vårt og informasjonen. I dette tilfellet er det det følgende som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine: Vår legitime interesse i å tilby et sikkert miljø og beskytte EDENs systemer og brukernes opplysninger mot skade, samt forhindre uautorisert tilgang til og misbruk av EDENs systemer og brukernes opplysninger.
 10. For interne administrasjonsformål: Planlegging, ressursfordeling, utarbeidelse av retningslinjer, kvalitetsforbedring, strategisk analyse, markedsføring og kommersiell utvikling, overvåkning, revisjon, evaluering og rapportering. I dette tilfellet er det det følgende som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine: Vår legitime interesse i å forstå og analysere utviklingen av virksomheten vår, forbedre produktene og tjenestene våre og utforske måter vi kan utvikle og styrke virksomheten vår på.
 11. Hva angår formålene med bruk av informasjonskapsler, kan du gå til avsnitt 12 "BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER" i disse personvernreglene. I dette tilfellet er det samtykket ditt som utgjør det rettslige grunnlaget for behandling av dataene dine.

Når grunnlaget for databehandling er samtykke, kan du når som helst tilbakekalle det ved å sende en melding til GDPR@no.edensprings.com og ta med en kopi av et nasjonalt ID-kort eller et dokument som beviser identiteten din, samt adressen din for kommunikasjonsformål og alle detaljer som er nødvendige for å behandle forespørselen din. Du kan alltid kontakte oss via kontaktinformasjonen i avsnitt 3 i disse personvernreglene.

Husk at mottak av markedsføringsinformasjon ikke er noen forutsetning for å opprettholde forholdet vårt med deg. Hvis du foretrekker å ikke motta markedsføringskommunikasjon, kan du når som helst informere oss via de angitte kanalene eller velge dette bort ved hjelp av linken som er gjort tilgjengelig for dette formålet i markedsføringskommunikasjonen du mottar via e-post, eller, hvis du mottar materiale via andre medier, ved hjelp av prosedyrene som angis for dette formålet.

I hvilken grad er beslutningstakingen automatisert?

EDEN benytter ikke fullstendig automatiserte beslutningstakingsprosesser for å inngå, utvikle eller avslutte et kontraktsmessig forhold med deg. Hvis vi i et spesifikt tilfelle kommer til å benytte slike prosesser, vil vi informere deg, fortelle deg hvilke rettigheter du har i denne forbindelse og overholde våre juridiske forpliktelser i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Bruker Eden profilering?

I den hensikt å kunne tilby deg produkter og/eller tjenester i overensstemmelse med interessene dine og gi deg en bedre brukeropplevelse, kan vi utvikle en "kommersiell profil" basert på informasjonen du oppgir. Automatiserte beslutninger blir imidlertid ikke tatt basert på denne profilen.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

Vi bruker, overdrar eller deler personopplysninger med tredjeparter utelukkende i overensstemmelse med vilkårene i disse personvernreglene. EDEN selger ikke og leier heller ikke ut personopplysningene dine til tredjeparter, og vi kommuniserer dem bare til personer eller enheter hvis vi har fått forutgående samtykke fra deg eller i overensstemmelse med gjeldende lovgivning når samtykke ikke kreves for en bestemt overdragelse.

Vi kan dele eller gi tredjeparter tilgang til personopplysningene dine når det er nødvendig for å oppnå ett av målene som beskrives nedenfor, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning:

a. Leverandørene våre. EDEN skal meddele eller gi tilgang til personopplysningene dine til selskaper som leverer kontraktsbundne tjenester til oss, når dette er nødvendig for å oppfylle ett av formålene som beskrives i i disse personvernreglene. IT- og nettplattformtjenester, administrasjon av bestillinger og forsendelse, betalingsbehandling, e-postdistribusjon, kundesentre, nettplasseringstjenester, markedsføring, markedsanalyse og organisering av reklamekampanjer. Hvis enkelte av disse tjenesteleverandørene har behov for å få tilgang til personopplysningene dine, bruker de dem bare for å levere en tjeneste til oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi krever også at de holder dataene konfidensielle og trygge, samt at de returnerer eller sletter dataene når de ikke lenger trenger dem.

b. Juridiske forpliktelser: EDEN kan meddele personopplysningene dine når slik overdragelse er nødvendig for å etterkomme juridiske forpliktelser, inkludert overdragelse til kompetente myndigheter, dommere og domstoler. Dette omfatter innfrielse av anmodninger fra myndigheter i overensstemmelse med loven 10/2010 av 28. april om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

c. Selskaper i Eden Group: EDEN skal gi tilgang til personopplysningene dine til selskaper som tilhører Eden Group innenfor Den europeiske unionen, når disse selskapene leverer tjenester til oss og fungerer som databehandler i forbindelse med formålene som beskrives i avsnitt 7 i disse personvernreglene.

d. Internasjonal dataoverføring. Personopplysningene dine kan bli sendt til et selskap som tilhører Eden Group og som befinner seg i Israel, som leverer IT-tjenester, IT-støtte og vedlikeholdstjenester til oss og som fungerer som databehandler. Vi kan informere deg om at Israel er et land som tilbyr et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger i kraft av Europakommisjonens avgjørelser om tilstrekkelighet av 31. januar 2011, i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF fra Europaparlamentet og Rådet om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i staten Israel i forbindelse med automatisert behandling av personopplysninger.

 

9. HVILKE TILTAK IVERKSETTER VI FOR Å HOLDE PERSONOPPLYSNINGENE DINE TRYGGE?

EDEN iverksetter passende tekniske og organisasjonsmessige tiltak i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for å beskytte personopplysningene dine mot misbruk, ødeleggelse, tap, utilsiktet eller ulovlig modifisering, avsløring eller uautorisert tilgang, inkludert tiltak som er nødvendige for å håndtere eventuelle mistanker om databrudd.

Nettstedet har et påloggingssystem med brukernavn og passord, og bare autoriserte brukere kan få tilgang til det private kundesoneområdet. EDEN skal ikke på noe som helst tidspunkt bruke disse opplysningene til noe annet formål enn for å vedlikeholde denne kundesonen, administrere forretningsforholdet med deg og tilby eventuelle tjenester som er tilgjengelige i kundesonen. 

Du godtar å oppbevare og benytte brukernavnet ditt med behørig forsiktighet. Bruken av passordet er personlig og kan ikke overdras, og overdragelse av passordet til tredjeparter er ikke tillatt, heller ikke på midlertidig grunnlag. I den forbindelse må du ta nødvendige forholdsregler for å beskytte passordet ditt og forhindre at det brukes av tredjeparter. Følgelig er du selv ansvarlig for bruken av passordet ditt, og du godtar å holde EDEN fullstendig skadesløs.

Hvis du er klar over eller mistenker at passordet ditt blir brukt av tredjeparter eller at personlige data kan bli misbrukt eller åpnet uten tillatelse, bør du snarest mulig varsle oss via kontaktinformasjonen i avsnitt 3 i disse personvernreglene.

10. HVOR LENGE BEHOLDER VI DATAENE DINE?

EDEN beholder de personlige dataene dine i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble innhentet for, eller så lenge du ikke utøver retten din til å få dem slettet eller tilbaketrekker samtykket ditt.

Dataene blir deretter slettet, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller er tillatt i henhold til lov (for eksempel for å hevde, utøve eller bestride rettslige krav). I så fall blir dataene oppbevart i sperret tilstand så lenge som nødvendig før de slettes.

For å fastsette en passende oppbevaringsperiode for dataene dine benytter vi følgende kriterier:

 1. Dataene som er nødvendige for å gi deg informasjonen du ber om, for eksempel priser på produkter og tjenester, blir oppbevart i den tidsperioden som er nødvendig for å ta hånd om og behandle de aktuelle forespørslene, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og reglene om foreldelsesfrist i lovgivningen.
 2. Dataene som er nødvendige for å sende deg nyhetsbrevet, blir oppbevart så lenge du ikke tilbaketrekker samtykket ditt eller informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta det, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og reglene om foreldelsesfrist i lovgivningen.
 3. Dataene for registrering i kundesonen vår blir oppbevart i løpet av perioden for kontrakten med EDEN så lenge du ikke avslutter abonnementet på det private området, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og foreldelsesfristene i lovgivningen.
 4. Dataene som er nødvendige for å undersøke tjenestetilgjengelighet for hjemme- eller bedriftsadressen din, blir oppbevart så lenge det strengt tatt er nødvendig for disse formålene, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og foreldelsesfristene i lovgivningen.
 5. Dataene som er knyttet til anskaffelse av produkter og tjenester fra EDEN når det foreligger et kontraktsmessig forhold, blir oppbevart i løpet av perioden for kontrakten med EDEN eller i den tidsperioden som er nødvendig for å utøve rettighetene og overholde forpliktelsene i kontrakten med EDEN, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og foreldelsesfristene i lovgivningen.
 6. Dataene som er nødvendige for å ta hånd om forespørsler om teknisk støtte eller forespørsler i forbindelse med produkter og tjenester fra EDEN, blir oppbevart i den tidsperioden som er nødvendig for å ta hånd om og behandle de aktuelle forespørslene, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og reglene om foreldelsesfrist i lovgivningen.
 7. Når du samtykker til å motta markedsføringskommunikasjon, blir dataene dine oppbevart så lenge du ikke tilbaketrekker samtykket ditt eller informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta slik kommunikasjon, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og reglene om foreldelsesfrist i lovgivningen.
 8. Dataene som sendes inn i den hensikt å delta i rekruttering/ansettelsesprosesser, blir på generelt grunnlag oppbevart i 3 år, i henhold til gjeldende juridiske bestemmelser og reglene om foreldelsesfrist i lovgivningen.
 9. Når det plasseres informasjonskapsler på enheten din, blir dataene oppbevart i samsvar med gjeldende juridiske krav og anbefalingene fra kompetente myndigheter.

11. HVILKE RETTIGHETER HAR DU MED HENSYN TIL BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

I overensstemmelse med gjeldende lovgivning har du bestemte rettigheter hva angår innsamling og behandling av personopplysningene dine.

Disse rettighetene er følgende:

 1. Retten til informasjon: Du har rett til å bli informert om bruken og behandlingen av personopplysningene dine på en konsis, tydelig, forståelig og lett tilgjengelig måte, og på et klart og enkelt språk.
 2. Retten til tilgang: Du har rett til å når som helst be om at vi bekrefter om vi behandler personopplysningene dine, at vi gir deg tilgang til disse opplysningene og til informasjonen om behandlingen av dem, og at vi sender deg en kopi av disse dataene. Kopien du får av personopplysningene dine, skal være kostnadsfri, mens eventuelle forespørsler om ekstra kopier kan bli ilagt en rimelig avgift basert på administrative kostnader. Fra vår side kan vi be deg om et identitetsbevis eller kreve ekstra informasjon som er nødvendig for å behandle forespørselen din.
 3. Retten til å kreve retting: Du har rett til å be om retting av unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige personlige data som angår deg. Du kan også be om at personlige data som kan være ufullstendige, fullstendiggjøres, inkludert ved å sende inn en supplerende redegjørelse.
 4. Retten til å kreve sletting: Du har rett til å be om sletting av de personlige dataene dine, blant annet når dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble innsamlet eller behandlet for. Denne retten er imidlertid ikke absolutt, og EDEN kan fortsette å oppbevare dem i sperret tilstand i tilfellene som fremgår av gjeldende lovgivning.
 5. Retten til å begrense behandlingen: Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine, noe som betyr at vi kan fortsette å oppbevare dem, men at vi ikke kan fortsette å behandle dem hvis noen av følgende vilkår oppfylles:
  • – du bestrider dataenes nøyaktighet i løpet av en tidsperiode som gir oss muligheten til å bekrefte at de aktuelle dataene er nøyaktige;
  • – behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg sletting av dataene og ber om begrensning av bruken i stedet;
  • – EDEN trenger ikke lenger dataene for behandlingsformål, men du trenger dem for å hevde, utøve eller bestride rettslige krav;
  • – du har motsatt deg behandling, og vi venter på bekreftelse på om EDENs legitime grunner overstyrer dine.
 6. Retten til dataportabilitet: Du har rett til å få dataene dine overført til en annen datakontrollør i et strukturert, allment utbredt og maskinlesbart format. Denne retten kommer til anvendelse når behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke eller utøvelse av en kontrakt, og når den aktuelle behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte metoder.
 7. Retten til å motsette seg behandlingen: Denne retten gjør at du kan motsette deg behandling av personopplysningene dine, inkludert profilering. Vi behandler ikke lenger dataene dine, men mindre vi kan fremlegge overbevisende, legitime grunner for behandlingen eller vi gjør det for å hevde, utøve eller bestride rettslige krav.
 8. Retten til å trekke tilbake samtykke: I tilfeller der vi har innhentet samtykke fra deg til å behandle personopplysningene dine i forbindelse med bestemte aktiviteter (f.eks. i den hensikt å sende deg markedsføringsinformasjon), kan du når som helst trekke tilbake samtykket.
 9. Retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet: Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, som du finner informasjon om på https://www.datatilsynet.no/

Du kan utøve rettighetene dine ved å sende en melding til GDPR@no.edensprings.com og ta med en kopi av et nasjonalt ID-kort eller et dokument som beviser identiteten din, samt adressen din for kommunikasjonsformål og alle detaljer som er nødvendige for å behandle forespørselen din.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt til å motta markedsføringskommunikasjon, kan du når som helst informere oss via de angitte kanalene eller velge dette bort ved hjelp av linken som er gjort tilgjengelig for dette formålet i markedsføringskommunikasjonen du mottar via e-post, eller, hvis du mottar materiale via andre medier, ved hjelp av prosedyrene som angis for dette formålet.

Hvis du sender inn forespørsler som helt tydelig er ubegrunnede eller overdrevne, spesielt fordi de har et gjentakende tema, kan vi enten pålegge en rimelig avgift for de relevante administrative kostnadene eller unnlate å reagere på forespørslene dine.

Hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i i disse personvernreglene.