Personvernerklæring

Eden Springs

Utstedelsesdato: Mai 2018

Sist oppdatert: Mai 2020

 

1. INTRODUKSJON

Denne personvernerklæringen («personvernerklæringen») gir detaljert informasjon om hvordan Eden Springs Norway AS («EDEN») bruker og beskytter dine personopplysninger når du bruker vår nettside www.edensprings.no («nettstedet»), så vel som dine rettigheter i denne forbindelse.

 

Denne personvernerklæringen gjelder behandlingen av personlige opplysninger gitt av deg, eller som vi henter fra deg når du går inn og bruker vårt nettsted – det være seg for å lese på nettstedet, kjøpe våre produkter eller tjenester, be om informasjon fra oss, kontakte oss, sende inn en søknad eller bruke en av funksjonalitetene eller tjenestene som er tilgjengelig på nettstedet.

 

EDEN respekterer din rett til personvern og etterkommer den gjeldende lovgivningen om beskyttelse av personopplysninger, inkludert det nye personvernforordningen 2016/679 til Europaparlamentet og Rådet fra 27. april 2016 («GDPR») om beskyttelse av personer hva angår behandling av personopplysninger og den frie bevegelsen av slike opplysninger, som opphever direktiv 95/46/EF, og gjelder fra 25. mai 2018, såvel som alle andre regler som kan utvide eller supplementere den i fremtiden. 

 

Vi anbefaler at du går nøye igjennom våre personvernregler for å forsikre deg om at du forstår hvordan dine personopplysninger blir behandlet når du bruker vårt nettsted.

 

2. HVEM ER ANSVARLIG FOR Å BEHANDLE DINE DATA?

Behandlingsansvarlig er den juridiske personen som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Med andre ord er det behandlingsansvarlig som bestemmer hvordan og med hvilken hensikt personopplysninger blir behandlet.

 

Hva angår denne personvernerklæringen, er behandlingsansvarlig EDEN: Eden Springs (Norway) AS, Professor Birkelands vei 27 B, 1081 Oslo. Org nr: 981 390 032 MVA 

 

3. HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å motta mer informasjon angående behandlingen eller beskyttelsen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på en av følgende måter:

 

Behandlingsansvarlig Eden Springs (Norway) AS

Adresse: Professor Birkelands vei 27 B, 1081 Oslo, Norge

Telefon: 800 80 333
 

 

Du kan også kontakte oss via e-post på GDPR.Inquiries@edensprings.com.

 

4. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar person.

 

5. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BLIR BEHANDLET AV EDEN?

For formålene beskrevet i denne personvernerklæringen samler og behandler EDEN følgende personopplysninger:

 

 1. Identifikasjonsopplysninger: navn og etternavn

 

 1. Kontaktinformasjon: postadresse, e-postadresse, fasttelefonnummer, mobiltelefonnummer.

 

 1. Transaksjonsopplysninger: informasjon om kjøp, bestillinger, kontrakter, fakturering og innbetaling, betalingsmetoder, bankdetaljer, debit- og kredittkortopplysninger, leveringsinstrukser (gjelder bare dersom du har valgt å gi slike leveringsinstrukser) og alle andre opplysninger relatert til dine transaksjoner med oss.

 

d)           Elektroniske opplysninger: IP-adresse, enhetstype og ID, nettlesertype og språk, domene som brukes til å få adgang til nettstedet, bruksinformasjon, nettstedsaktivitet.

 

EDEN samler ikke bevisst inn informasjon om mindreårige, med mindre vi har uttrykkelig tillatelse fra deres foreldre eller verger. Du garanterer å være over 16 år gammel.  Hvis du vet eller mistenker at EDEN har personopplysninger om mindreårige, vennligst kontakt oss gjennom en av kanalene oppgitt i punkt 3 i denne personvernerklæringen HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER og denne informasjonen vil bli fjernet.

6. INNSAMLING OG OPPNÅELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

 

EDEN samler inn og behandler personopplysninger som du frivillig gir oss når du bruker vårt nettsted, og særskilt når:

 

  • du ber om informasjon eller tilbud på våre produkter og tjenester;
  • abonnerer på vårt nyhetsbrev;
  • registrerer deg på vår kundesone eller fornyer din tilgang til kundesonen;
  • sjekker tilgjengeligheten på service for hjemmet  ditt;
  • anskaffer og betaler for EDEN-produkter eller -tjenester;
  • du har samtykket i at vi lagrer betalingsopplysninger for fremtidige transaksjoner
  • ber om teknisk assistanse eller assistanse relatert til EDENs tjenester;
  • sender oss din CV med hensikt på å delta i en rekrutteringsprosess.

 

Du er bare forpliktet til å oppgi personopplysninger som er nødvendige for at EDEN skal kunne gi deg tjenester eller gi deg tilgang til funksjonalitetene til nettstedet som du har bedt om.

 

Hvis du for eksempel ønsker tilgang til EDENs nyhetsbrev, må du opplyse oss om din e-postadresse. Hvis du ber om informasjon fra oss eller vil at vi skal kontakte deg, må du gi oss kontaktinformasjonen som er nødvendig for disse formålene. Hvis du ønsker å anskaffe produkter eller tjenester som EDEN gjør tilgjengelig på sitt nettsted, vil det være nødvendig at du oppgir alle obligatoriske opplysninger på ordresiden på nettstedet, selv om det ikke er nødvendig at du haker av den frivillige boksen for å samtykke til å motta markedsføringshenvendelser eller å lagre din betalingsinformasjon. Hvis du ikke gir oss de obligatoriske personopplysningene, vil det ikke være mulig for oss å yte våre varer eller tjenester til deg.

 

Under alle omstendigheter er det du som garanterer og er ansvarlig for sannheten, nøyaktigheten, gyldigheten og autentisiteten på de personopplysningene som oppgis, og som må holde dem oppdatert.

 

Det er ikke nødvendig å gi oss noen personopplysninger for å kikke på nettstedet vårt. Men når du besøker nettstedet vårt vil EDEN, avhengig av innstillingene i nettleseren din, automatisk samle inn følgende informasjon ved hjelp av informasjonskapsler: IP-adresse, enhetens type og ID, nettleser-type og språk, domenet som brukes til å få tilgang til nettstedet, opplysninger om bruken, og om aktiviteten på nettstedet. For mer informasjon, vennligst se Retningslinjer for informasjonskapsler.

 

7. HVA BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL? FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING

 

Generelt blir de personopplysningene du gir oss, og som vi oppnår fra deg, brukt til å behandle dine forespørsler og transaksjoner, til å gi deg førsteklasses service og til å informere deg om muligheter vi tror kan interessere deg.

 

Nedenfor kan du se de spesifikke formålene som gjør at vi behandler dine personopplysninger:

 

 1. For å gi deg informasjon du ber om, inkludert anbud på produkter og tjenester. I dette tilfellet er ditt samtykke det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger.

 

 1. For å sende deg vårt nyhetsbrev med informasjon, markedsføring, kampanjer og nyheter om produkter og tjenester fra EDEN-gruppen og produkter og tjenester fra tredjeparter som blir markedsført og distribuert av EDEN. I dette tilfellet er ditt samtykke det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger.

 

 1. For å sjekke servicetilgjengelighet der du bor eller jobber. I dette tilfellet er behovet for å ta skritt, på din anmodning, før man inngår en kontrakt, det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger.

 

 1. For å registrere deg som kunde, behandle dine transaksjoner, håndtere vårt kontraktsmessige forhold til deg, gi deg tilgang til den private kundesonen, sende deg relevant informasjon om produkter og tjenester, meldinger om levering, vedlikehold, fakurering, innsamlinger og betalinger, behandle transkasjoner og betalingsmetoder så vel som all annen service-kommunikasjon eller kommunikasjon relatert til din kontakt og transaksjoner, administrering av lojalitetsprogrammer, rabatter og promosjoner, foreta tilfredshetsundersøkelser eller undersøkelser relatert til produkter og tjenerster markedsført og distribuert av EDEN I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger, dersom du er en bosatt kunde, ytelsen av produktets salgskontrakt eller tjenesteprivisjons-kontrakt med EDEN; og hvis du er en bedriftskunde er det vår legitime interesse å kontraktere og levere våre tjenester til selskapet du jobber i eller leverer tjenester til.

 

 1. Å skape en konto for å gi deg adgang til kundesonen, fornye adgangen til kundesonen og gi deg tilgang til informasjonen og tjenestene som er tilgjengelige der: infomasjon om din kundekonto, fakturereing og betaling, ordrerplasseringer, informasjon om produkter og tjenester markedsført og distribuert av EDEN, administrasjon av lojalitetsprogrammer, rabatter og promosjoner. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger, dersom du er en bosatt kunde, gjennomføringen av salgsavtalen for produkter eller provisjoner eller tjenester med EDEN, og, dersom du er en bedriftskunde, vår legitime interesse i å inngå kontrakt om og levere våre tjenester til selskapet der du jobber eller leverer tjenester til.

 

 1. Å svare på forespørsler om teknisk støtte eller støtte relatert til EDENs tjenester. I dette tilfellet er ditt samtykke og vår oppfyllelse av vår kontrakt med deg det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger

 

 1.  Å lagre dine opplysninger og kontakte deg angående rekruttering og prossesser med utvelgelse av ansatte hos EDEN, så vel som å administerere din egen deltakelse i denne prosessen. I dette tilfellet er ditt samtykke det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger

 

 1. Hvis du gir ditt samtykke, til å sende deg markedsførings-kommunikasjon om våre produkter og tjenester og om produkter og tjenester til tredjeparter som markedsføres og ditribueres av EDEN, våre publikasjoner, meningsmålinger, promoterings- og reklamemateriell, kuponger, tilbud (inkludert spesielt tilpassede tilbud) og anbefaleinger av våre produkter og tjenester såvel som av produkter og tjenester til tredjeparter som markedsføres og ditribueres av EDEN, i henhold til dine interesser og basert på en profil utarbeidet av oss, per telefon, post, e-post, SMS og MMS. I dette tilfellet er ditt samtykke det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger

 

 1. Å garantere sikkerheten til nettstedet vårt og informasjonen vår. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger vår legitime interesse i å tilby et sikkert miljø og forhindre skade på EDENs systemer og brukerens informasjon, så vel som uautorisert adgang til – og misbruk av EDENs systemer og brukerens informasjon.

 

 1. For interne administrasjonshensyn: planlegging, ressursallokering, utvikling av retningslinjer, kvalitetsforbredelser, strategisk analyse, markedsførings- og komemrsiell utnyttelse, overvåking, tilsyn, overholdelse av rettslige forpliktelser og eventuelle rettslige pålegg, evaluering og rapportering. I dette tilfellet er det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger vår legitime interesse i å forstå og analysere utviklingen av vår virksomhet, forbedre våre produkter og tjenester, og utforske metoder for å utvikle og øke vår virksomhet.

 

 1. Med hensyn til bruk av, og hensikten med, informasjonskapsler, vennligst se vår Retningslinjer for informasjonskapsler.  I dette tilfellet er ditt samtykke det juridiske grunnlaget for å behandle dine opplysninger

 

Når grunnlaget for databehandlingen er samtykke, kan du når som helst trekke det tilbake ved å sende en beskjed til kundesenter@edensprings.no, inkludert navnet og addressen din med henblikk på kommunikasjon og verifikasjon, og også gi oss de nødvendige detaljene for å behandle din forespørsel. Du kan når som helst kontakte oss via en av kanalene nevnt i punkt 3 denne personvernerklæringen: HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Merk at det å motta informasjon om markedsføring ikke er nødvendig for å opprettholde forholdet vi har til deg. Om du ikke ønsker å motta informasjon om markedsføring, kan du kontakte oss når som helst gjennom de kanalene vi har nevnt eller avmelde deg via lenken som er avsatt for dette formålet i markedsførings-kommunikasjonen du mottar på e-post, eller hvis kommunikasjonen gis på andre måter, gjennom fremgangsmåten som er markert for dette formålet.

 

Hvis du kjøper varer eller tjenester gjennom vårt nettsted, vil vi bare lagre dine debit- eller kredittkortopplysninger for fremtidige kjøp dersom du samtykker til dette ved å hake av på boksen. Hvis du har samtykket til at EDEN lagrer dine kortopplysninger for fremtidige kjøp, kan du trekke tilbake samtykket når som helst (ved å kontakte oss gjennom enhver kanal angitt i punkt 3 i denne personvernerklæringen HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?)

I hvilken grad er beslutningsprosessen automatisert?

 

EDEN benytter ikke fullstendig automatiserte beslutningstakende prosesser for å opprette, utvikle eller avslutte et kontraktsmessig forhold til deg. Hvis vi kommer til å bruke slike prosesser i et særskilt tilfelle, vil vi informere deg, kommunisere dine rettigheter i henhold til dette, og etterleve våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende reguleringer.

 

Vil dere bruke profilering?

 

Med henblikk på å tilby deg produkter og/elelr tjenester i samsvar med dine interesser og for å forbedre bin brukeropplevelse, kan vi utvikle en «kommersiell profil» basert på informasjonen som er gitt. Det vil imidlertid ikke bli tatt noen automatiserte beslutninger basert på nevnte profil.

 

8. HVEM VIL VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

 

Vi vil bare bruke, overføre eller dele personopplysninger med tredjeparter i henhold til betingelsene beskrevet i denne personvernerklæringen. EDEN vil ikke selge eller leie ut dine personopplysninger til tredjeparter og kommuniserer kun personopplysninger til personer eller enheter hvis vi har fått ditt samtykke på forhånd, eller som følge av eller i samsvar med gjeldende lovgivning i tilfeller der samtykke ikke er nødvendig for en særskilt overførsel.

 

Vi vil dele eller gi tredjepart adgang til personopplysninger når det er nødvendig for å oppnå et av formålene beskrevet under og i samsvar med gjeldende lovgivning: 

 

a. Våre leverandører. EDEN vil kommunisere, eller gi tilgang til, dine personopplysninger til selskaper som leverer tjenester til oss på kontraktbasis når det er nødvendig for å oppnå en av hensiktene beskrevet i punkt 7 i denne personvernerklæringen HVA BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL? - HENSIKTER OG JURIDISKE GRUNNER FOR DATABEHANDLING: IT og internett-plattform tjenester, administrering av bestillinger og forsendelse, betalingsprosessering, e-postdistribusjon, call-sentre, nettposisjoneringstjenester, markedsføring, markedsanalyser og organisering av markedsføringskampanjer. Hvis noen av disse tjenesteleverandørene trenger tilgang til dine personopplysninger, vil de kun bruke dem til å levere en tjeneste til oss og i henhold til våre instruksjoner. Vi krever også at de holder opplysningene konfidensielle og sikre, og at de returnerer eller ødelegger opplysningene når de ikke lenger trenger dem. Enkelte av disse leverandørene befinner seg utenlands, så disse overføringene kan innebære en internasjonal overføring av dine opplysninger slik det er beskrevet i punkt 8.d.

 

b. Juridiske forpliktelser: EDEN kan kommunisere dine personopplysninger når overføringen er nødvendig for å etterkomme en juridisk forlikelse, inkludert overføring til kompetente autoriteter, dommere og rettsinstanser. Dette inkluderer å etterkomme forespørsler gjort av myndigheter angående forhindring av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

 

c. Selskaper i Eden-gruppen: EDEN vil gi selskaper i Eden-gruppen tilgang til dine personopplysninger for formålene beskrevet i punkt 7 av disse retningslinjene for personvern HVA BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNIGER TIL?  FORMÅL OG JURIDISK GRUNNLAG FOR DATABEHANDLING, eller når det er nødvendig for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av rettslige krav, eller for å etterkomme lovbestemte krav. EDEN vil gi tilgang til dine personopplysninger til selskaper som tilhører Eden-gruppen og som leverer tjenester til oss og opptrer som databehandler. Selskapene i Eden-gruppen befinner seg innenfor og utenfor det Europeiske økonomiske området (EØS), og disse overføringene kan derfor innebære en internasjonal overføring av dine personopplysninger slik det er beskrevet i punkt 8.d). For mer informasjon om Eden-gruppen og vår struktur, se https://www.edensprings.com/about-us/.

 

d. Internasjonale dataoverføringer. Dine opplysninger kan bli gitt til andre selskaper innen Eden-gruppen og til databehandlere innenfor og utenfor det Europeiske økonomiske området (EØS). I noen tilfeller vil lovene i land utenfor EØS ikke gi samme grad av beskyttelse av dine personopplysninger som land innenfor EØS. Men i den grad dine personopplysninger blir overført utenfor EØS, vil slike overføringer bli basert på beslutninger om tilstrekkelighet eller standard kontraktsklausuler godtatt av Europakommisjonen.

 

9. HVILKE TILTAK iverksetter VI FOR Å SIKRE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Eden tar de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak i henhold til gjeldende reguleringer for å beskytte dine personopplysninger mot ethvert misbruk, ødeleggelse, tap, tilfeldig eller ulovlig modifisering, avsløring eller uautorisert tilgang, inkludert tiltak nødvendige for å håndtere enhver mistanke om databrudd.

 

Nettstedet har et innloggingssystem med brukernavn og passord, og via dette får kun autoriserte brukere tilgang til den private kundesonen. EDEN vil ikke bruke denne informasjonen på noe som helst tidspunkt for noen annen bruk enn vedlikehold av nevnte kundesonen, for å administrere forretningsforholdet til deg, så vel som å tilby enhver tjeneste tilgjengelig i kundesonen. 

 

Du samtykker til å opprettholde og bruke brukernavnet med behørig omhu og aktsomhet. Bruken av passordet er personlig og ikke overførbart, og overføring av passordet til tredjeparter er ikke tillatt, ikke en gang midlertidig. I denne hensikt må du ta de nødvendige forhåndsregler for å sikre passordet ditt, og hindre at det blir benyttet av tredjeparter. I henhold til dette er du alene ansvarlig for bruken av passordet ditt og EDEN skal ikke på noen måte være ansvarlig for tap eller skade i forbindelse med misbruk av passordet ditt.

 

Hvis du er klar over eller mistenker at passordet blir brukt av tredjeparter eller at personopplysninger kan bli misbrukt, eller gis tilang til uten autorisasjon, vennligst gi oss beskjed så snart som mulig via hvilken som helst av kanalene nevnt i punkt 3 av denne personvernerklæringen. HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?  

 

 

10. HVOR LENGE BEHOLDER VI DINE OPPLYSNINGER?

 

EDEN vil beholde dine personopplysninger i den tiden det er nødvendig for å oppfylle hensikten med at de ble innsamlet, eller så lenge du ikke utøver din rett til sletting eller til å trekke tilbake ditt samtykke.

 

Opplysningene vil deretter bli slettet, med mindre en lenger retensjonsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (for eksempel for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav) i hvilke tilfeller de vil bli beholdt så lenge det er påkrevd før de blir slettet.

 

For å bestemme den passende tilbakeholdelsestiden for dine opplysninger, følger vi følgende kriterier:

 

 1. Opplysningene som er nødvendige for å gi deg informasjonen du ber om, inkludert anbud på produkter og tjenester, vil bli beholdt så lenge det er nødvendig å ivareta og behandle nevnte forespørsler, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsene.
 2. Opplysningene som er nødvendige for å sende deg vårt nyhetsbrev vil bli beholdt så lenge du ikke trekker tilbake ditt samtykke eller informerer oss om ditt ønske om at du ikke lenger vil motta det, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene fastsatt i lovgivningen.
 3. Opplysningene som er nødvendige for å registrere deg i vårt kundeområde vil bli beholdt så lenge du har kontrakt med EDEN, så lenge du ikke avmelder deg fra det private området, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene som fastsatt i lovgivningen.
 4. Opplysningene som er nødvendige for å sjekke tilgjengeligheten av våre tjenester til ditt hjem eller arbeidssted vil bli beholdt så lenge det er strengt nødvendig for dette formålet, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene som fastsatt i lovgivningen.
 5. Opplysningene som er relatert til anskaffelse av EDEN-produkter og tjenester i sammenheng med et kontraktsmessig forhold vil bli beholdt så lenge kontrakten med EDEN består, eller i tiden nødvendig for å utøve rettighetene og etterkomme forpliktelsene i kontrakten med EDEN, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene fastsatt i lovgivningen.
 6. Opplysningene som er nødvendige for å betjene dine forespørsler om teknisk støtte eller spørsmål relatert til EDEN-produkter og tjenester vil bli beholdt så lenge det er nødvendig for å ta i mot og behandle nevnte forespørsler, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene fastsatt i lovgivningen.
 7. Når du samtykker til å motta markedsføringskommunikasjon, vil dine opplysninger som er nødvendige for å registrere deg i vår kundesone bli beholdt så lenge du har kontrakt med EDEN, så lenge du ikke avmelder deg fra det private området, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene fastsatt i lovgivningen.
 8. Opplysninger sendt inn med henblikk på å delta i rekrutterings/bemannings-utvelgelsesprosesser vil på generell basis bli beholdt i 3 år, i henhold til de gjeldende juridiske kravene og preskripsjonsbestemmelsesperiodene fastsatt i lovgivningen.
 9. Når informasjonskapsler blir plassert på din enhet, vil opplysningene bli beholdt i henhold til gjeldende juridiske krav og anbefalinger fra habile myndigheter.

 

11. HVA ER DINE RETTIGHETER MED HENSYN TIL BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

I henhold til gjeldende lovgivning har du særskilte rettigheter hva angår innsamling og behandling av dine personopplysninger. 

 

Disse rettighetene er de følgende:

 

 1. Rett til informasjon: Du har rett til å bli informert om bruken og behandlingen av dine personopplysninger i en presis, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte, og i et enkelt og klart språk.

 

 1. Rett til tilgang: Du har rett til når som helst å be oss om at vi bekrefter om vi behandler dine personopplysninger, og at vi gir deg tilgang til nevnte opplysninger og til informasjon om behandlingen av dem, og til å få en kopi av nevnte data. Kopien av dine personopplysninger som vi gir deg skal være gratis, men en forespørsel om flere kopier kan være underlagt et rimelig gebyr basert på administrative kostnader. Fra vår side kan vi be om at du gir oss bevis på din identitet, eller mer informasjon, for at vi kan behandle din forespørsel. 

 

 1. Rett til å korrigere: Du har rett til å be om korrigering av uriktige, utgåtte eller ufullstendige personopplysninger om deg. Du kan også be om at personopplysninger som er ukomplette blir komplettert. Dette inkluderer å kunne komme med en supplerende uttalelse.

 

 1. Rett til å slette: Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet blant annet når opplysningene ikke lenger er nødvendige ut i fra grunnen til at de ble samlet inn eller behandlet. Denne rettigheten er imidlertid ikke absolutt, og EDEN kan fortsette å beholde dem, forsvarlig blokkert, i henhold til gjeldende reguleringer.

 

 1. Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger, noe som betyr at vi kan fortsette å lagre dem, men ikke kan fortsette å behandle dem hvis noen av de følgende kriteriene blir møtt:

 

- du bestrider nøyaktigheten på opplysningene, i løpet av en periode som gir oss tid til å verifisere nøyaktigheten av nevnte opplysninger;

- behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av opplysningene og ber om at bruken av dem i stedet blir begrenset.

- EDEN ikke lenger trenger opplysningene til sin behandling, men du trenger dem til etablering, utføring eller forsvar av juridiske krav;

- du har protestert mot behandlingen, og man venter på bekreftelse av hvorvidt EDENs legitime grunner går ut over dine.

 

 1. Rett til dataportabilitet Du har rett til å få opplysningene dine overført til en annen datakontrollør på et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne retten gjelder når behandlingen av dine personopplysninger blir basert på samtykke eller på utøvelse av en kontrakt, og nevnte behandling blir utført på en automatisert måte.

 

 1. Rett til å protestere: Denne retten gir deg adgang til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger, inkludert profilering. Vi vil ikke lenger behandle dine opplysninger med mindre vi kan demonstrere overbevisende og legitime grunner for behandlingen eller for etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav.

 

 1. Rett til å trekke tilbake samtykke: I tilfeller der vi har fått ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger i forbindelse med bestemte aktiviteter (for eksempel med henblikk på å sende deg markedsføringshenvendelser), kan du trekke det når som helst.

 

 1. Rett til å klage til en overvåkende myndighet : Du har rett til å klage til Datatilsynet. Du finner opplysninger om Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no.

 

Du kan også utøve dine rettigheter ved å sende en beskjed til GDPR.Inquiries@edensprings.com, inkludert ditt navn og adresse for kummunikasjons- og verifiseringsformål og gi oss de nødvendige detaljer for å behandle din forespørsel.

 

Om du ønsker å trekke samtykket til å motta markedsføringskommunikasjon, kan du når som helst informere oss via kanalene vi har nevnt, eller avmelde deg gjennom lenken avsatt for dette formålet i markedsføringskommunikasjonen du mottar via e-post, eller – dersom informasjonen kommer via andre kanaler - gjennom prosedyren som er oppgitt for dette.

 

Om dine forespørsler er opplagt ubegrunnede eller overdrevne, særlig hva angår om de er av en gjentagende karakter, kan vi måtte belaste et rimelig gebyr med hensyn til de relevante administrative kostnadene, eller vi kan la være å behandle forespørselen.

 

For mer informasjon om dine rettigheter kan du kontakte oss via en av kanalene oppgitt i punkt 3 i denne personvernerklæringen, HVEM KAN DU KONTAKTE HOS EDEN ANGÅENDE BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

12. REVIDERINGER

 

EDEN kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen for å tilpasse dem til endringer på vårt nettsted eller i relasjon til behandlingen av dine personopplysninger eller som påkrevd av loven.  Alle slike oppdateringer vil bli kunngjort av EDEN på vårt nettsted.