GARANTERT KVALITET

Vi overholder EU-regelverk, lokalt regelverk og kvalitetsstandarder for vann og utstyr.

Vi er meget opptatt av vannkvaliteten, enten den kommer fra en av våre grundig valgte kilder eller fra vannettet. 

Våre teknikere gjennomfører grundig og regelmessig daglig testing av kildevann på flaske. På våre filterkjølere bruker vi filtre av høyeste kvalitet fra våre partnere Oasis Green Filters.

EDEN SPRINGS SERTIFIKATER OG MEDLEMSKAP

Vi er akkreditert av alle viktige bransjeforeninger:

WATERCOOLERS EUROPE

Vi er medlemmer i Watercoolers Europe (WE) som gir veiledning om helse og sikkerhet som gjelder for alle produsenter og distributører av mineralvann i Norge.

De utsteder internasjonale forskrifter for næringslivet og oppretter lokale standarder som ofte er strengere enn disse forskriftene. Medlemmer av WE spiller en viktig rolle i å opprettholde integriteten i næringslivet og kvaliteten på produktene. En av forutsetningene for medlemskap i WE er at vi tillater inspeksjoner uten forvarsel, for alt fra sjekking av påfyllingsanleggene til eventuelle hull i asfalten på parkeringsplassen vår. Vi overskrider stadig kravene i alle kategorier.

WATERCOOLERS EUROPE

EUROPEAN DRINKING WATER COOLER ASSOCIATION (EDWCA)

Vi er medlemmer i Point-of-Use Drinking water Association, som legger vekt på økende bevissthet av å drikke vann med god kvalitet.

EUROPEAN DRINKING WATER COOLER ASSOCIATION (EDWCA)

NORDIC WATER COOLER ASSOCIATION (NWCA)

Vi er medlem av Nordic Water Cooler Association, som styrer det nordiske vannkjøler markedet, noe som gir instrukser og retningslinjer om resultatene på lokalt nivå.

NORDIC WATER COOLER ASSOCIATION (NWCA)

CARBONNEUTRAL® PRODUCT

Eden var den første virksomhed i branchen, der havde deres produkter certificeret som carbon neutral. Og vi kan dermed tilby våre kunder karbonnøytrale vannkjølere og kaffemaskiner.

CARBONNEUTRAL® PRODUCT

CARBONNEUTRAL® ELECTRICITY USE

I tillegg til Edens virksomheter i hele Europa 100 % drevet av grønne energikilder.

CARBONNEUTRAL® ELECTRICITY USE