Levering av vann til bedrifter

Vi bryr oss om kravene dine til vann og kaffe. Med planlagt installasjon, levering og vedlikeholdsservice for vannkjøleren din.
Til tjeneste
Gratis levering
Vedlikehold
Planlagt levering
Water service

Nasjonal levering

Eden tilbyr en vanntjeneste til bedrifter i alle størrelse, fra småbedrifter til store multinasjonale selskaper med kontor i store deler av landet.

Water technical service

Teknisk service og vedlikehold

Vi i Eden sørger for at vannkjøleren din alltid er i optimal stand. For å bevare vannkvaliteten, og i overensstemmelse med EU-retningslinjer, vil Eden sterilisere vannkjøleren din jevnlig, når dette er nødvendig og i overensstemmelse med kontrakten din.

Eden Springs customer service

Kundeservice

Vi står til tjeneste når du trenger oss, derfor tilbyr vi flere muligheter for å kontakte oss. Via telefon, e-post og til og med din private kundeside, der du kan administrere hele kontoen din. Hva kan vi hjelpe deg med?