Kvalitet i kaffen, kvalitet på arbeid

God kaffe

Arbeidsgivere kan avskrekke nesten en tredjedel av sine potensielle medarbeidere allerede på intervjustadiet ved å glemme enkle gester som å tilby varme drikker av høy kvalitet, eller tilby et glass vann. Dette er bare ett av de tankevekkende resultatene av forskning fra Eden Springs, Europas ledende leverandør av drikkeløsninger til arbeidsplassen.

Undersøkelsen – som ble gjennomført av personer som på daværende tidspunkt var jobbsøkere * – viste at nesten en tredjedel (31 %) av de potensielle kandidatene mente at et tilbud om en kopp kaffe eller te ved ankomst hjalp dem til å få et godt inntrykk av bedriften. På tross av dette tilbys ikke 18 % av jobbsøkere drikke i forbindelse med intervjuet.

Dessuten viste det seg at muligheten til kvalitetsdrikker på arbeidsplassen betyr langt mer enn andre fordeler på arbeidsplassen. 2 % av respektive 6 % av kandidatene mente at sponsede medlemskap på treningsstudio og barnepass kan påvirke deres beslutning om å takke ja til en tilbudt tjeneste. På den andre siden mener nesten halvparten (45 %) av de spurte at tilgang til kvalitetsdrikke på arbeidsplassen var en svært viktig faktor.

Dette er helt i tråd med dagens tendenser til at de som rekrutterer ofte kjemper for å finne personell med erfaring til stillinger. I følge tall fra EU-kommisjonen, så har hele Europa en stor kompetansebrist, spesielt på digital spisskompetanse**.

“På det nåværende kandidatledede arbeidsmarkedet blir arbeidsgiverne bedømt av kandidatene ut i fra en rekke faktorer,” sier Raanan Zilberman , VD på Eden Springs. “Spesielt innenfor nisjemarkeder som har kompetansebrist, har kommende medarbeidere råd til å velge blant arbeidsgiverne.” 
“Vi mener at arbeidsgiverne får en ekstra fordel gjennom muligheten til å kunne tilby kandidater en rekke varme og kalde drikker av høy kvalitet på dagens konkurranseutsatte rekrutteringsprosess, der hver potensielle fordel teller. Arbeidsgivere bør ikke undervurdere betydningen av god gjestfrihet på et tøft marked.”

Mer informasjon om Eden Springs tilbud av kaffemaskiner till arbeidsplassen.

*Eden Springs’ forskning, Storbritannia, August 2015 
**EC Education & Training Monitor 2014

Relaterte innlegg