Eden Springs kunngjør oppkjøp av Nestlé Waters Direct

Edens verden

Etter oppkjøpet vil Eden Springs kundebase som aktivt forbruker vann og kaffe nå om lag 1 million kunder. Denne økningen i virksomheten forventes å ytterligere styrke Edens servicenivå og tilbud til kunder over hele Europa.
 

Eden Springs har bekreftet oppkjøpet av fem vannkjølervirksomheter fra Nestlé Waters Direct (NWD), en divisjon i Nestlé Waters. Handelen omfatter oppkjøp av NWDs vannkjøleraktiviteter i fem europeiske byer.

Selskapet leverer vann og kaffe til kontorer i 15 land og dette oppkjøpet gir selskapet med hovedkontor i Sveits nye markeder i Tyskland, Russland og Portugal og bedre posisjoner i Polen og Nederland. Oppkjøpet av NWD vil øke Edens installerte kundebase fra over 650.000 til om lag en million.

Oppkjøpet reflekterer Eden Springs tillit til eksisterende og framtidig vekst i det europeiske vann- og kaffemarkedet og selskapet ser på handelen som en mulighet til å styrke sin posisjon som tjenesteyter i å levere drikkeløsninger for kontorer.

Administrerende direktør i Eden Springs, Raanan Zilbermann , uttalte: "Oppkjøpet av Nestlé Waters Direct er nok en viktig milepæl i arbeidet med å virkeliggjøre Edens visjon om å være europeiske arbeidsplassers foretrukne tjenesteyter for vann og kaffe. Det vil øke den framtidige veksten og sette oss i stand til å ekspandere i begge aktivitetene, vann og kaffe. Den nye størrelsesordenen vil sette Eden i stand til å investere i selskapets høye servicegrad og produktinnovasjon for våre eksisterende og framtidige kunder i Europa."

Eden Springs lanserte sin første vannvirksomhet i 1997 og ekspanderte til Frankrike, Sveits, Spania, Storbritannia, Polen og andre europeiske land. I 2010 utvidet Eden sitt tilbud til også å omfatte kaffetjenester (OCS) og ga kundene en "one-stop shop" for alle sine behov for vann- og kaffeløsninger. En sterk servicekultur har hjulpet Eden til å utvikle en stor kundebase i solide organisasjoner, offentlig sektor og små- og mellomstore virksomheter i hele Europa.

Zilbermann fortsatte: "I Eden er vi stolte over å levere produkter til kundene som er viktige for deres ansattes trivsel og som bedrer deres kundeopplevelse. Med dette oppkjøpet er vi glade, oppstemte og føler en forpliktelse til å videreføre vår misjon for å gi energi til europeiske arbeidsplasser ved hjelp av friske og spennende vann- og kaffeløsninger."

Oppkjøpet er gjenstand for normale lovreguleringer og andre godkjenninger og begge parter arbeider for å fullføre transaksjonen i de kommende månedene.

Relaterte innlegg