Reduksjon av vår miljøpåvirkning i vår interne virksomhet

Reduksjon av vår miljøpåvirkning i vår interne virksomhet
Vi arbeider så mye som mulig for å redusere vår miljøpåvirkning i driften av selskapet ved å optimalisere ruter, gjenbruk og gjenvinning av produkter, e-fakturering etc.:
 
 • Lengre levetid for flaskene betyr mindre plastavfall. En Eden-flaske leverer 950 liter vann gjennom sin levetid
 • Utbud av vannkjølere og kaffemaskiner basert på ”Energy Star”-anbefalingen for å sikre redusert energiforbruk
 • Optimaliserte ruter og service ved levering for drivstoffeffektivitet og mindre miljøpåvirkning
 • Våre lokale kilder ligger nær våre kunder og minimerer på den måten påvirkningen på miljøet
 • Bruk av Internett, e-post og e-fakturering for å redusere papirforbruket
 • Gjenvinning av materiale i vårt eget kontor

Avregning av CO2-utslipp

Avregning av CO2-utslipp
Eden er et selskap med lavt CO2-utslipp som kompenserer over 141 000 tonn CO2 på 9 markeder med CarbonNeutral® produktsertifisering:
 
 • Etter å ha målt og redusert sine egne utslipp så mye som mulig kompenserer Eden Springs de gjenstående utslippene gjennom kjøp av utslippsrettigheter for å oppnå et nettoutslipp på null. 
 • Utslippsrettigheter kjøpes fra globale utslippsreduseringsprosjekter. De utstedes bare etter at det er foretatt en uavhengig validering og verifisering av prosjektet.
 • Eden Springs støtter bedring av vanninfrastrukturen i Afrika. Et vannrelatert prosjekt som gir flere fordeler for miljøet og samfunnene, noe som ikke ville være mulig uten salg av utslippsrettigheter.
Se vårt CarbonNeutral® Product-sertifikat her.

Forbruk av fornybar kraft

Forbruk av fornybar kraft
Eden Springs driver nå sin virksomhet fra 17 europeiske kontorer med energi fra fornybare kilder:
 
 • Vannkraftverk
 • Solcelleanlegg
 • Vindkraftverk

Etter å ha beregnet alt elektrisitetsforbruket på våre kontorer, lager og depoter, kjøper vi tilsvarende mengde grønn energi for å matche vårt elektrisitetsforbrug. Vi kjøper europeiske Guarantees of Origin (GOs), noe som beviser at vår elektrisitet har sitt utspring fra en fornybar kilde.

Se vårt CarbonNeutral® Electricity use -sertifikat her.