Eden støtter Verdens vanndag ved å gi rent vann til Afrika

Edens verden

Hvert år kommer Verdens vanndag , 22. mars, som en positiv påminnelse om vannets globale betydning. Den øker også bevisstheten om de nesten én milliard menneskene rundt om i verden som ikke har tilgang til trygt vann. Vi i Eden Springs er trofaste tilhengere av dette initiativet.

I år er temaet for Verdens vanndag bedre vann, bedre jobber . Det har som formål å fremheve vannets kraft til å forvandle menneskers liv. FN har fastslått at ca. 1,5 milliarder mennesker, dvs. ca. halvparten av verdens arbeidskraft, jobber i vannrelaterte sektorer. Nesten alle jobber er avhengige av vann på en eller annen måte, men mange er ikke klar over det.

Vann er en sentral del av virksomheten vår, så det er viktig for oss kontinuerlig å støtte prosjekter som skaffer rent vann til de som trenger det mest. Vi samarbeider med en omhyggelig utvalgt partner i «corporate charity» (et utvidet samfunnsansvar) –People Help People – One World – som hjelper lokalsamfunn, på «grasrotnivå», å få tilgang til rent drikkevann.

Ett av prosjektene vi har støttet, var byggingen av en rekke brønner for rent vann i Wakiso-distriktet, som bedrer tilgangen til drikkevann for områdets 1,4 millioner innbyggere – hvorav 70 % mangler en kilde til rent vann.

Vi gleder oss over å kunne informere om vår støtte til et nytt prosjekt for 2016. Gjennom Edens tilknytning til organisasjonenCarbon Neutral® vil våre tiltak for CO2-nøytralt fotavtrykk understøtte et nytt prosjekt for vanninfrastruktur i Afrika sør for Sahara.

Om prosjektet

Prosjektet er hovedsakelig lagt til Uganda, Rwanda og Malawi og sørger for rent drikkevann til små lokalsamfunn i distriktene ved å reparere ødelagte borehull og bore nye. Borehullene brukes som vannbrønner gjennom at det installeres et vertikalt rør og en vannsil, slik at det kan hentes opp vann fra grunnen. Midler fra CO2-tiltakene finansierer denne aktiviteten samt fortløpende vedlikehold for å sikre kontinuerlig drift.

Prosjektet anslås å hjelpe 3000 barn og 5700 voksne. Det reduserer tilfellene av diaré og dødsfall i lokalsamfunnene og – ikke minst – sparer kvinner og barn for tiden det tar å hente vann milevis unna.

I mange lokalsamfunn påvirkes helse, utdannelse, inntekt og generell utvikling negativt av mangel på vann. Å sørge for rent vann gir derfor svært mange fordeler.

Verdens vanndag har vår fulle støtte, og vi har alle et ansvar for å bidra til å sikre rent vann hele året.

 

Relaterte innlegg