Beskytt miljøet - ikke kast plast!

Edens verden

Vi blir stadig med bevisst på den katastrofale effekten plastavfall har på miljøet. Plastforurensning er et problem som kan sammenlignes med den globale oppvarmingen. Plastavfall er en utfordring for hele den menneskelige befolkningen. Ved å endre våre daglige vaner kan vi alle bidra til en reduksjon av plastavfall og sikte mot “less waste”.

Over en million PET-flasker av plast selges globalt hvert minutt (eller 20 000 per sekund). I 2016 ble det solgt hele 480 milliarder PET-flasker. Vet du at det tar 500 år til at en plastflaske blir brutt ned (eller å bli forvandlet til støv) i det naturlige miljøet?

Hvordan kan du og din virksamhet begrense plastens negative invirkning?

Først og fremst, skjær ned på mat og vann som selges i plastemballasje for engangsbruk. Uansett om du er ansvarlig for innkjøp til en bedrift eller kjøper mat til din egen husholdning, velg en miljøvennlig eller gjenvinnbar emballasje. Hvis du kjøper vann i PET-flasker, bytt vanene dine og bruk vannfilter eller flaskevann fra en beholder med flere bruksområder. I løpet av sitt liv kan en Eden-beholder hjelpe til med å spare plast fra om lag 1 000 1-liters PET-flasker.
 
Rent vann, ren luft, ren jord

Dette slagordet definerer vår forretningsvirksomhet. Vi er involvert i miljørelaterte spørsmål og prosjekter der vi beskytter naturen og bruker ressursene på en ansvarsfull måte. Eden oppmuntrer alle til å begrense bruken av plast og bedriver derfor aktiviteter som reduserer innvirkningen på miljøet.

Beholder med lang livssyklus

Mer enn 500 millioner engangs 1L plastflasker ble potensielt ikke produsert i løpet av 2022 takket være gjenbruk. *Før de resirkuleres, blir flaskene våre gjenbrukt flere ganger. Vi ønsker en sunnere planet og en bærekraftig fremtid, og dette ville ikke vært mulig uten våre kunders engasjement. Vi kan ikke takke deg nok. *Basert på vårt årlige vannforbruk i de 17 europeiske landene vi er lokalisert.

Optimering av ruter og leveringsfrekvens

Vi minimaliserer utslippene ved å optimalisere våre ruter og leveringsfrekvensen for alle våre kjøretøyer. Dette garanterer kortest mulige transportveier og reisetider.

Andre miljøvennlige løsninger:

  • Biologisk nedbrytbare og gjenvinnbare kopper begrenser bruken av tradisjonelle plastkopper. Snart kommer helt biologisk nedbrytbare kopper til å bli tilgjengelige..
  • Filterkjøler som er utstyrt med innovative gjenvinnbare filter.
  • Kildevannskjøler, filterkjøler og kaffemaskiner med Energy Star-sertifikat, noe som garanterer 50 % lavere elektrisitetsforbruk.

 

Relaterte innlegg