Tilstedeværelse - til stede, men regnes ikke med

Velvære på jobb

Selv om arbeidsgiverne en gang bekymret seg om fravær og problemene med ansatte som ikke møtte opp til arbeidet, er det et økende antall ansatte som lider av "tilstedeværelse" – det er når de ansatte møter på arbeidet, men ikke er produktive. 

Tilstedeværelse rammer ikke bare de ansattes produktivitet, den har en direkte innvirkning på selskapets bunnlinje. I USA fant en studie utført av nasjonens største helseforbedringstjenesteleverandører ut at tilstedeværelse koster arbeidsgiverne mer enn USD 180 milliarder årlig i tapt produktivitet. 

De som lider av tilstedeværelse, har kanskje gyldig grunn til å være fraværende, men ofte synes de at de må gå på arbeidet for å bli sett. De har en tendens til å tro at synlighet bedrer deres mulighet til å beholde jobben og bli forfremmet i fremtiden. I virkeligheten står de i fare for å smitte sine kollegaer med sykdommen eller svekke deres motivasjon ved sin holdning og tretthet. 

Å løse problemet med tilstedeværelse er ingen enkel prosess. Men hvis man i utgangspunktet vet at det finnes, og hvis man sikrer at de ansatte har likevekt mellom arbeid og liv, er det et skritt i retning av å løse problemet. 

Relaterte innlegg