Vann bidrar til å redusere faren for kroniske sykdommer

Vann og velvære

Går man ut fra at kroppen består av mer enn 70 % vann, er det ikke underlig at vannforbruket vårt har en dyptgripende innvirkning på helsen vår. Kroppen mister væske hver dag, og dette må erstattes med gjennomsnittlig 2,9 liter væske for menn og 2,2 liter væske for kvinner. Studier har vist at personer som ikke inntar en adekvat vannmengde, har større risiko for å pådra seg visse kroniske sykdommer. 

I henhold til American Journal of Epidemiology økes risikofaktorene knyttet til hjertekarsykdommer ved dehydrering. Den rapporterer at det å drikke store mengder vann er like viktig som trening, diett, å ikke røyke for å hindre sykdommen. 

Av en nylig gjennomført undersøkelse fremgår det at personer som drakk fem glass eller mer med vann hver dag, reduserte faren for fatale hjertekarsykdommer med 46 % hos menn og 59 % hos kvinner. Motsetningsvis ble inntaket av andre væsker forbundet med økt fare. 

Lignende studier har funnet en forbindelse mellom vanninntak og visse kreftformer. En undersøkelse fant at faren for brystkreft ble redusert med 79 % hos kvinner som regelmessig inntok adekvate vannmengder 

Dehydrering har vært med blant en rekke faktorer som påvirker blæren, prostata og nyrer, blant annet kreft og nyrestein. En undersøkelse har funnet at pasienter normalt ikke får i seg nok vann (mindre enn 2,4 liter om dagen). En undersøkelse viste at faren for disse kreftformene ble mindre for hver ekstra 240 ml vann som ble drukket. Andre væskeformer ble også studert, men ingen har like mye innvirkning som rent vann. Fordi det å drikke vann er en enkelt livsstilendring som alle kan gjøre, har denne enkle praksisen muligheten i seg til å forbedre manges livskvalitet og til slutt å redde mange liv.

Relaterte innlegg