Vann og mental ytelse

Vann og velvære

For å være effektiv og produktiv på jobben er det åpenbart at en må sette fokus på hva en gjør. Vann er et av de viktigste hjelpeverktøyene du har. Menneskehjernen består av mer enn 85 % vann. Hvis du ikke har fått i deg tilstrekkelig med vann, merker hjernen virkningene med hodepine, dårlig konsentrasjon og redusert korttidsminne. Også evnen til å regne og hastigheten i de psykomotoriske evnene kan bli svekket. Dette skyldes at dehydreringen medfører at energiproduksjonsnivået i hjernen reduseres. 

Nylige studier gjengitt i British Journal of Nuitrition har vist at en persons konsentrasjonsevne faller progressivt hvis kroppen utsettes for en vannmangel på bare 1 til 2 %. Forskere har rapportert at testpersoner viste svekkelse av den mentale aktsomheten, den assosiasjonsfremkallende innlæringen, den visuelle oppfattelsesevnen, aritmetikkdyktigheten, korttidsminnet og resonneringsevnen. Disse virkningene ble oftest ledsaget av økt tretthetsfølelse og hodepine. Så, for å unngå at din kognitive prestasjon svekkes skal du huske på å drikke vann hele dagen gjennom. 

Relaterte innlegg