Å overbevise bedriften: Argumenter for karbonnøytralitet

Edens verden

Eden Springs, som er leverandør av vann- og kaffetjenester, utførte en undersøkelse blant investorer, kunder og ansatte som tydeliggjorde at selskapets viktigste interessenter ønsket klimatiltak. Dette motiverte selskapet til å trappe opp sitt CarbonNeutral®-bedriftsprogram, som allerede dekket Storbritannia, Norden og Sveits, til å inkludere produktbruk for ett år, selve produktene, selskapet og elektrisitet over hele Europa.

Eden Springs’ administrerende direktør, Antonio Alarcon, ser personlig for seg at selskapet skal bli en foregangsbedrift hva angår klimatiltak, og ikke bare innenfor sin bransje. «Vi er opptatt av å bli karbonnøytrale fordi vi er overbeviste om at det er riktig vei å gå. Det er til det beste for oss, for våre ansatte og også for våre kunder», sier Antonio. Derfor har karbonnøytralitet blitt en kjerneverdi for Eden Springs-merkevaren, noe som ytterligere differensierer selskapet.

Antonio overbeviste Edens regionsdirektører over hele Europa om at karbonnøytralitet representerer et tydelig tverrkulturelt budskap som forener markedene ved hjelp av en felles visjon. Programmet ble innledningsvis utviklet i Eden Springs’ europeiske markeder der flest kunder var opptatt av miljøtiltak, dvs. Storbritannia, Norden og Sveits. Det er åpenbart at karbonnøytralitet tilfører verdi til Eden Springs’ kunder, noe som i sin tur er verdiskapende for selskapet. Disse innledende markedene har satt standarden for karbonnøytralitet og synliggjort hvor vellykket programmet er. Etter hvert som trenden hva angår klimatiltak vokser blant kunder i Europa, trapper Eden opp innsatsen sin for å bli karbonnøytrale. Les mer om  argumenter for karbonnøytralitet.

Relaterte innlegg